ข่าวสารล่าสุด

 • 10/05/2561
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
  Read More
 • 10/05/2561
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
  Read More
 • 10/05/2561
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

14.90   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+0.30 | 2.05%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

5,852,000

ปรับปรุงเมื่อ: 20 กรกฎาคม 2561 (16:36)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
522 ล้านบาท, +14% YOY

ยอดขายส่งออก
814 ล้านบาท, +22% YOY

รายได้จากขายแยกตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสรุป รายปี 2560

ปฏิทินนักลงทุน

Opportunity Day 2Q/2018
10 ส.ค. 2561

13.00-14.00 hrs. at Meeting Room 603, The Stock Exchange of Thailand

Video

Opportunity Day Q1/2561

งบการเงิน ไตรมาส 1/2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2561

รายงานประจำปี 2560