ข่าวสารล่าสุด

 • 27/03/2563
  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง การอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ( แก้ไข Template )
  Read More
 • 26/03/2563
  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง การอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
  Read More
 • 26/03/2563
  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

5.80   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+0.40 | 7.41%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

17,311,000

ปรับปรุงเมื่อ: 07 เมษายน 2563 (16:35)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
2,120 ล้านบาท, (+3%)

ยอดขายส่งออก
3,147 ล้านบาท, (-7%)

โครงสร้างต้นทุน

ข้อมูลสรุป ไตรมาส 3/2562

ปฏิทินนักลงทุน

Opportunity Day 4Q/2562
28 ก.พ. 2563

13.00 - 14.00 hrs. at Meeting Room 603, The Stock Exchange of Thailand

Video

Opportunity Day Q4/2562

งบการเงิน รายปี 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2561