ข่าวสารล่าสุด

 • 11/05/2564
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 (แก้ไข)
  Read More
 • 11/05/2564
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
  Read More
 • 11/05/2564
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

8.00   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+0.35 | 4.58%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

42,712,600

ปรับปรุงเมื่อ: 17 มิถุนายน 2564 (16:37)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
389 ล้านบาท, (-25%)

ยอดขายส่งออก
531 ล้านบาท, (-3.00%)

โครงสร้างต้นทุน

ข้อมูลสรุป ไตรมาส 4/2563

ปฏิทินนักลงทุน

Opportunity Day 4Q/2563
4 มี.ค. 2564

14:15 - 15:00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603

Video

Opportunity Day Q1/2564

งบการเงิน ไตรมาส 1/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2564

รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)