ชื่อย่อหุ้น : TKN สกุลเงิน : THB

20.00

+0.10 (0.50%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6,522,900

ข้อมูลล่าสุด : 22 พ.ค. 2560 16:38

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2559

บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 103 ล้านบาท หรือ 10.12% และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 10 ล้านบาท หรือ 6.21%

ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน ปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2559

บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 103 ล้านบาท หรือ 10.12% และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 10 ล้านบาท หรือ 6.21%

VDO Clip + ทั้งหมด

Executive Talk "TKN เล็งปรับเป้าปี 59"

31 พฤษภาคม 2559

26.47 นาที

ดูวิดิโอ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณคู่สูรย์ รัตนะพร

02 984 0666 #315

koosoon.r@taokaenoi.co.th

อีเมลล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560

+ ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2560

+ ดาวน์โหลด