ข่าวสารล่าสุด

 • 10/11/2563
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
  Read More
 • 10/11/2563
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
  Read More
 • 10/11/2563
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

11.10   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+0.10 | 0.91%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

9,801,900

ปรับปรุงเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2563 (16:36)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
961 ล้านบาท, (-40%)

ยอดขายส่งออก
2,139 ล้านบาท, (-5%)

โครงสร้างต้นทุน

ข้อมูลสรุป ไตรมาส 3/2563

ปฏิทินนักลงทุน

Opportunity Day 2Q/2563
11 ส.ค. 2563

13.15 - 14.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603

Video

Opportunity Day Q3/2563

งบการเงิน ไตรมาส 3/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2563

รายงานประจำปี 2562