ชื่อย่อหุ้น : TKN สกุลเงิน : THB

27.00

-0.25 (-0.92%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,923,800

ข้อมูลล่าสุด : 24 ม.ค. 2560 16:37

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2558

บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 253 ล้านบาท หรือ 25.13% และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 84 ล้านบาท หรือ 70.48%

ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2558

บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 880 ล้านบาท หรือ 34.94% และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 303 ล้านบาท หรือ 123.6%

VDO Clip + ทั้งหมด

Executive Talk "TKN เล็งปรับเป้าปี 59"

31 พฤษภาคม 2559

26.47 นาที

ดูวิดิโอ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณคู่สูรย์ รัตนะพร

02 984 0666 #315

koosoon.r@taokaenoi.co.th

อีเมลล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

+ ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2559

+ ดาวน์โหลด