ข่าวสารล่าสุด

 • 22/01/2564
  หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
  Read More
 • 24/12/2563
  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
  Read More
 • 24/12/2563
  กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2564
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

10.50   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

-0.50 | -4.55%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

43,505,300

ปรับปรุงเมื่อ: 26 มกราคม 2564 (16:37)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
961 ล้านบาท, (-40%)

ยอดขายส่งออก
2,139 ล้านบาท, (-5%)

โครงสร้างต้นทุน

ข้อมูลสรุป ไตรมาส 3/2563

ปฏิทินนักลงทุน

Opportunity Day 2Q/2563
11 ส.ค. 2563

13.15 - 14.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603

Video

Opportunity Day Q3/2563

งบการเงิน ไตรมาส 3/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2563

รายงานประจำปี 2562