ข่าวสารล่าสุด

 • 16/08/2564
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 (แก้ไข)
  Read More
 • 16/08/2564
  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
  Read More
 • 16/08/2564
  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

6.75   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

-0.25 | -3.57%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

7,812,200

ปรับปรุงเมื่อ: 21 ตุลาคม 2564 (16:39)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
383.2 ล้านบาท, (49%)

ยอดขายส่งออก
399.8 ล้านบาท, (51%)

โครงสร้างต้นทุน

ข้อมูลทางการเงินล่าสุด

ปฏิทินนักลงทุน

16 สิงหาคม 2564
Opportunity Day 2Q/2564

13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday

Video

Opportunity Day Q2/2564

งบการเงิน ไตรมาส 2/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2564

รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)