ข่าวสารล่าสุด

 • 24/08/2563
  แจ้งวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563
  Read More
 • 21/08/2563
  TKN ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตอกย้ำความแข็งแกร่ง
  Read More
 • 17/08/2563
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

10.30   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

- | -%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

24,381,100

ปรับปรุงเมื่อ: 01 ตุลาคม 2563 (16:36)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
240 ล้านบาท, (-54%)

ยอดขายส่งออก
771 ล้านบาท, (-1%)

โครงสร้างต้นทุน

ข้อมูลสรุป ไตรมาส 2/2563

ปฏิทินนักลงทุน

Opportunity Day 2Q/2563
11 ส.ค. 2563

13.15 - 14.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603

Video

Opportunity Day Q2/2563

งบการเงิน ไตรมาส 2/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2563

รายงานประจำปี 2562