ข่าวสารล่าสุด

 • 21/04/2564
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  Read More
 • 20/04/2564
  แจ้งมาตรการรองรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (แก้ไข)
  Read More
 • 19/04/2564
  แจ้งมาตรการรองรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

9.20   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

-0.35 | -3.66%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

12,431,100

ปรับปรุงเมื่อ: 22 เมษายน 2564 (16:35)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
1,276 ล้านบาท, (-40%)

ยอดขายส่งออก
2,708 ล้านบาท, (-14%)

โครงสร้างต้นทุน

ข้อมูลสรุป ไตรมาส 4/2563

ปฏิทินนักลงทุน

Opportunity Day 4Q/2563
4 มี.ค. 2564

14:15 - 15:00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603

Video

Opportunity Day Q4/2563

งบการเงิน รายปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563

รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)