ข่าวสารล่าสุด

 • 09/10/2563
  แจ้งการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock)
  Read More
 • 07/10/2563
  ชี้แจง Trading Alert List
  Read More
 • 07/10/2563
  หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

11.50   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+1.10 | 10.58%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

29,575,300

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ตุลาคม 2563 (16:40)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
240 ล้านบาท, (-54%)

ยอดขายส่งออก
771 ล้านบาท, (-1%)

โครงสร้างต้นทุน

ข้อมูลสรุป ไตรมาส 2/2563

ปฏิทินนักลงทุน

Opportunity Day 2Q/2563
11 ส.ค. 2563

13.15 - 14.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603

Video

Opportunity Day Q2/2563

งบการเงิน ไตรมาส 2/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2563

รายงานประจำปี 2562