ข่าวสารล่าสุด

 • 14/11/2560
  แจ้งการเข้าลงทุนใน GIM Factory Inc.
  Read More
 • 14/11/2560
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
  Read More
 • 14/11/2560
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

22.70   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

-1.10 | -4.62%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

25,173,600

ปรับปรุงเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2560 (16:35)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
1,497 ล้านบาท, +2% YOY

ยอดขายส่งออก
2,240 ล้านบาท, +16% YOY

รายได้จากขายแยกตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสรุป ไตรมาส 3/2560

ปฏิทินนักลงทุน

วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2560
14/11/2560

เวลา 16:30 - 17:45 น. ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Video

Opportunity Day Q3/2560

งบการเงิน ไตรมาส 3/2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2560

รายงานประจำปี 2559