ข่าวสารล่าสุด

 • 21/01/2562
  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
  Read More
 • 26/12/2561
  กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2562
  Read More
 • 12/11/2561
  แจ้งมติการจะเลิกกิจการของบริษัท เถ้าแก่น้อย มารุอิสุ (ประเทศไทย) จำกัด
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

10.50   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+0.30 | 2.94%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

6,104,000

ปรับปรุงเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2562 (10:46)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
1,727 ล้านบาท, +15% YOY

ยอดขายส่งออก
2,473 ล้านบาท, +10% YOY

รายได้จากขายแยกตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสรุป รายปี 2560

ปฏิทินนักลงทุน

Opportunity Day 4Q/2018
21 ก.พ. 2562

13.00-14.00 hrs. at Meeting Room 603, The Stock Exchange of Thailand

Video

Opportunity Day Q3/2561

งบการเงิน ไตรมาส 3/2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2561

รายงานประจำปี 2560