ข่าวสารล่าสุด

 • 08/02/2564
  ชี้แจงข่าวลือ
  Read More
 • 02/02/2564
  แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท
  Read More
 • 26/01/2564
  แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

10.00   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

-0.10 | -0.99%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

10,579,000

ปรับปรุงเมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2564 (16:36)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
961 ล้านบาท, (-40%)

ยอดขายส่งออก
2,139 ล้านบาท, (-5%)

โครงสร้างต้นทุน

ข้อมูลสรุป ไตรมาส 3/2563

ปฏิทินนักลงทุน

Opportunity Day 2Q/2563
11 ส.ค. 2563

13.15 - 14.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603

Video

Opportunity Day Q3/2563

งบการเงิน ไตรมาส 3/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2563

รายงานประจำปี 2562