ชื่อย่อหุ้น : TKN สกุลเงิน : THB

23.60

-0.20 (-0.84%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6,955,700

ข้อมูลล่าสุด : 28 เม.ย. 2560 15:07

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 4 ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2558

บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 326 ล้านบาท หรือ 33.23% และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 82 ล้านบาท หรือ 53.95%

ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 12 เดือน ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2558

บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 1,205 ล้านบาท หรือ 34.43% และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 385 ล้านบาท หรือ 96.98%

VDO Clip + ทั้งหมด

Executive Talk "TKN เล็งปรับเป้าปี 59"

31 พฤษภาคม 2559

26.47 นาที

ดูวิดิโอ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณคู่สูรย์ รัตนะพร

02 984 0666 #315

koosoon.r@taokaenoi.co.th

อีเมลล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร

งบการเงินงบปี 2559

+ ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559

+ ดาวน์โหลด