ชื่อย่อหุ้น : TKN สกุลเงิน : THB

23.30

-0.30 (-1.27%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5,865,300

ข้อมูลล่าสุด : 26 ส.ค. 2559 16:35

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2558

บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 305 ล้านบาท หรือ 37.5% และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 110 ล้านบาท หรือ 146.4%

ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือน ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2558

บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 627 ล้านบาท หรือ 41.5% และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 219 ล้านบาท หรือ 173.5%

VDO Clip + ทั้งหมด

Executive Talk "TKN เล็งปรับเป้าปี 59"

31 พฤษภาคม 2559

26.47 นาที

ดูวิดิโอ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณคู่สูรย์ รัตนะพร

02 984 0666 #315

koosoon.r@taokaenoi.co.th

อีเมลล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559

+ ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2559

+ ดาวน์โหลด