ข่าวสารล่าสุด

 • 02/12/2564
  กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2565
  Read More
 • 02/12/2564
  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
  Read More
 • 15/11/2564
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

7.25   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

-0.20 | -2.68%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

9,823,600

ปรับปรุงเมื่อ: 17 มกราคม 2565 (12:29)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
293 ล้านบาท, (49%)

ยอดขายส่งออก
538 ล้านบาท, (65%)

โครงสร้างต้นทุน

ข้อมูลทางการเงินล่าสุด

ปฏิทินนักลงทุน

16 สิงหาคม 2564
Opportunity Day 2Q/2564

13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday

Video

Opportunity Day Q3/2564

งบการเงิน ไตรมาส 3/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2564

รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)