ข่าวสารล่าสุด

 • 26/06/2563
  การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล (เพิ่ม Template)
  Read More
 • 25/06/2563
  การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
  Read More
 • 12/05/2563
  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

10.50   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

-0.30 | -2.78%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

18,746,600

ปรับปรุงเมื่อ: 10 กรกฎาคม 2563 (16:39)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
403 ล้านบาท, (-24%)

ยอดขายส่งออก
707 ล้านบาท, (-6%)

โครงสร้างต้นทุน

ข้อมูลสรุป ไตรมาส 1/2563

ปฏิทินนักลงทุน

AGM 2563
17 ส.ค. 2563

14:00 น. ณ ห้องแอมเบอร์ 2-3 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ (Hall 8) เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Video

Opportunity Day Q1/2563

งบการเงิน ไตรมาส 1/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2563

รายงานประจำปี 2562