โครงสร้างบริษัท

บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งสิ้น 4 บริษัท ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563ปัจจุบันบริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งสิ้น 4 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด (TKNRF)


เลขทะเบียนบริษัท: 0125552015842
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 469 ถ. บอนด์สตรีท ต.บางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0 2960 1477
โทรสาร: 0 2960 1486
ทุนจดทะเบียน: 35,000,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว: 35,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 100

บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม ดำเนินธุรกิจร้านจำหน่ายสินค้า และร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurant

TKNRF ธุรกิจในกลุ่มร้านค้าร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ ดำเนินธุรกิจร้านขายของฝากเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยประกอบด้วยสินค้าสาหร่ายและขนมขบเคี้ยวของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน), กลุ่มสินค้าฝากขาย และสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ทาง TKNRF พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าดังกล่าวโดยเฉพาะ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นที่จะให้ “เถ้าแก่น้อยแลนด์” เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของฝากในกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงตราสินค้าเถ้าแก่น้อย โดยมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เฮ้าส์แบรนด์เพื่อสร้างความแตกต่างในปี 2563 ร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มหลักที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ไม่มีการเดินทางเข้ามาในประเทศ บริษัทฯ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ โดยมีการปิดสาขาที่ไม่ทำกำไร และเน้นการขายให้ลูกค้าชาวไทยผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2563 ร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ เปิดจำหน่ายสินค้าจำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาเทอมินัล 21, สาขเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์, สาขาไอคอนสยาม, สาขามาบุญครอง และสาขาเทอมินัล 21 พัทยา โดยบริษัทยังคงรักษาแบรนด์ร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ และเมื่อสถานการณ์การท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวจะมีการพิจารณาดำเนินการขยายสาขาอีกครั้ง

TKNRF ธุรกิจในกลุ่มร้านอาหาร

ร้านข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่น “ฮิโนยะ” (Hinoya Curry)เป็นร้านอาหารในรูปแบบแฟรนไซส์ข้าวแกงกะหรี่จากประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Kanda Curry Grand Prix ปี 2013 จากการประกวดแข่งขันแกงกะหรี่ของประเทศญี่ปุ่น และยังได้พัฒนาเมนูอาหาร ‘Only in Thailand’ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าชาวไทย อาทิ เช่น ข้าวแกงกะหรี่โนริสาหร่ายเถ้าแก่น้อย ข้าวแกงกะหรี่หมูสามชั้นทอด ข้าวแกงกะหรี่แฮมเบิร์กเนื้อ เป็นต้น

รูปแบบของร้านอาหารฮิโนยะ มี 2 รูปแบบคือ รูปแบบร้านอาหารปกติแบบ Stand Alone ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า และ รูปแบบ Express ซึ่งเน้นรูปแบบ Kiosk และจัดจำหน่ายในศูนย์อาหารเป็นหลักHinoya รูปแบบร้านอาหารHinoya รูปแบบ Expressร้านอาหารทานเล่น Bomber Dog เป็นร้านแฟรนไซส์ประเภท Food Kiosk ที่บริษัทพัฒนาแบรนด์ขึ้นมา โดยมีแนวคิดจากร้านอาหาร Street Food ที่จำหน่ายอาหารที่อร่อยและสามารถเข้าถึงได้ง่าย จำหน่ายขนมฮอทดอกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แป้งสูตรพิเศษ ราดด้วยผงโรย และซอสสูตรต่างๆ เริ่มเปิดทดลองสาขาต้นแบบในเดือน ธันวาคม 2563 ที่ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21 โซน Gourmet Market2. Taokaenoi USA Inc. (TKNUS)


ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 1688 South Street #201, Artesia, CA 90701
โทรศัพท์: +1 562 402 0005
โทรสาร: +1 562 402 0007
ทุนจดทะเบียน: 4,070,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
ทุนที่ออกและชำระแล้ว: 4,070,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 91.21

Taokaenoi USA Inc. ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายจาก บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง เพื่อจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนนาดา3. บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (NCP)


เลขทะเบียนบริษัท: 0125549009489
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 469 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทรศัพท์: 0 2960 1999
โทรสาร: 0 2960 1501
ทุนจดทะเบียน: 1,000,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว: 1,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 100

บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงปรุงรสให้แก่กลุ่มบริษัทฯ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่าย รวมถึงสินค้าอื่นๆ โดยเป็นสูตรเฉพาะที่ถูกคิดค้นขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตตั้งแต่ต้นทาง และพัฒนารสชาติใหม่ได้หลากหลาย และรวดเร็ว
4. บริษัท เถ้าแก่น้อย แคร์ จำกัด (TKNC)*


เลขทะเบียนบริษัท: 0125551000787
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 469 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทรศัพท์: 0 2960 1999
โทรสาร: 0 2960 1501
ทุนจดทะเบียน: 5,000,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว: 5,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 100

บริษัท เถ้าแก่น้อย แคร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าซื้อมาขายไป โดยปัจจุบันมีการจำหน่ายสินค้าสำหรับลูกค้าดูแลสุขภาพ เช่น เวย์โปรตีน "My Whey"

*ทั้งนี้บริษัทฯ ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ จำกัด กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561