ข่าวสารล่าสุด

 • 12/11/2561
  แจ้งมติการจะเลิกกิจการของบริษัท เถ้าแก่น้อย มารุอิสุ (ประเทศไทย) จำกัด
  Read More
 • 12/11/2561
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
  Read More
 • 12/11/2561
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

9.95   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+0.05 | 0.51%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

6,719,400

ปรับปรุงเมื่อ: 07 ธันวาคม 2561 (16:37)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
1,727 ล้านบาท, +15% YOY

ยอดขายส่งออก
2,473 ล้านบาท, +10% YOY

รายได้จากขายแยกตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสรุป รายปี 2560

ปฏิทินนักลงทุน

Opportunity Day 3Q/2018
13 พ.ย. 2561

13.00-14.00 hrs. at Meeting Room 603, The Stock Exchange of Thailand

Video

Opportunity Day Q3/2561

งบการเงิน ไตรมาส 3/2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2561

รายงานประจำปี 2560