ข่าวสารล่าสุด

 • 10/05/2562
  แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท (แก้ไขหัวข้อข่าว)
  Read More
 • 09/05/2562
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  Read More
 • 08/05/2562
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

8.15   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+0.20 | 2.52%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

12,194,700

ปรับปรุงเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2562 (16:36)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
1,727 ล้านบาท, +15% YOY

ยอดขายส่งออก
2,473 ล้านบาท, +10% YOY

รายได้จากขายแยกตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสรุป รายปี 2560

ปฏิทินนักลงทุน

Opportunity Day 4Q/2018
21 ก.พ. 2562

13.00-14.00 hrs. at Meeting Room 603, The Stock Exchange of Thailand

Video

Opportunity Day Q1/2562

งบการเงิน ไตรมาส 1/2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2562

รายงานประจำปี 2561