ข่าวสารล่าสุด

 • 21/02/2562
  การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติม)
  Read More
 • 21/02/2562
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
  Read More
 • 21/02/2562
  การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

9.60   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

-0.35 | -3.52%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

14,290,100

ปรับปรุงเมื่อ: 22 มีนาคม 2562 (16:35)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
1,727 ล้านบาท, +15% YOY

ยอดขายส่งออก
2,473 ล้านบาท, +10% YOY

รายได้จากขายแยกตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสรุป รายปี 2560

ปฏิทินนักลงทุน

Opportunity Day 4Q/2018
21 ก.พ. 2562

13.00-14.00 hrs. at Meeting Room 603, The Stock Exchange of Thailand

Video

Opportunity Day Q4/2561

งบการเงิน รายปี 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2560