ปฏิทินกิจกรรม

เลือกปี:
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
23 เมษายน 2561 AGM 2561 10:00 hrs. ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์ (โครงการนอร์ธปาร์ค) เลขที่ 100 หมู่ 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ 2561 Opportunity Day 4Q/2560  13.00-14.00 hrs. at Meeting Room 603, The Stock Exchange of Thailand