ปฏิทินกิจกรรม

เลือกปี:
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
16 สิงหาคม 2564 Opportunity Day 2Q/2564  13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
17 พฤษภาคม 2564 Opportunity Day 1Q/2564  13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
21 เมษายน 2564 AGM 2564  10:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิทเลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
04 มีนาคม 2564 Opportunity Day 4Q/2563  14:15 - 15:00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603