ปฏิทินกิจกรรม

เลือกปี:
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
17 สิงหาคม 2565 Opportunity Day 2Q/2565  14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
18 พฤษภาคม 2565 Opportunity Day 1Q/2565  14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
20 เมษายน 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565  10:00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
01 มีนาคม 2565 Opportunity Day 4Q/2564  14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday