ปฏิทินกิจกรรม

เลือกปี:
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
14 พฤศจิกายน 2560 Opportunity Day 3Q/2560  16.30-17.45 hrs. at Meeting Room 603, The Stock Exchange of Thailand
11 สิงหาคม 2560 Opportunity Day 2Q/2560  at Meeting Room 603, The Stock Exchange of Thailand
10 สิงหาคม 2560 Submission of Reviewed Financial Statement  Financial Statements 2Q/2017
04 สิงหาคม 2560 - 10 สิงหาคม 2560 Silent Period  -
11 พฤษภาคม 2560 Opportunity Day 1Q/2560 13:00 - 14:00 hrs. at Meeting Room 603, The Stock Exchange of Thailand
08 พฤษภาคม 2560 Submission of Reviewed Financial Statement  Financial Statements 1Q/2017
02 พฤษภาคม 2560 - 08 พฤษภาคม 2560 Silent Period  -
26 เมษายน 2560 AGM 2560 10:00 hrs. ณ ห้องแคทลียา ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดี-รังสิต หลักสี่ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ 2560 Opportunity Day 4Q/2559 13:00 - 14:00 hrs. at Meeting Room 603, The Stock Exchange of Thailand