ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 23 สิงหาคม 2560 (15:07)

ชื่อย่อหุ้น: TKN สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 19.40 ปริมาณซื้อขาย: 2,037,900
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: 19.40 - 19.70 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 17.60 - 29.50

Chart Type