ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

16.60 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

- | -

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,522,400

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

16.60 | 16.60

ช่วงราคาระหว่างวัน

16.50 - 16.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

15.30 - 26.75

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

16.60 / 374,600

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

16.70 / 343,400

ปรับปรุงเมื่อ: 20 เมษายน 2561 (16:35)

Chart Type