ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

14.60 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+0.10 | +0.69

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

860,000

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

14.50 | 14.50

ช่วงราคาระหว่างวัน

14.50 - 14.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

13.20 - 26.75

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

14.50 / 516,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

14.60 / 22,000

ปรับปรุงเมื่อ: 22 สิงหาคม 2561 (12:29)

Chart Type