ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

10.60 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+0.40 | +3.92

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

7,815,400

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

10.20 | 10.50

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.40 - 10.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.70 - 21.80

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

10.50 / 691,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

10.60 / 612,000

ปรับปรุงเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2562 (11:57)

Chart Type