ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

11.90 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+0.10 | +0.85

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

8,695,600

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

11.80 | 11.80

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.60 - 11.90

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.70 - 15.50

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11.80 / 356,300

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

11.90 / 469,300

ปรับปรุงเมื่อ: 11 ตุลาคม 2562 (16:38)

Chart Type