ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

7.15 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

- | -

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

315,733

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

7.15 | 7.15

ช่วงราคาระหว่างวัน

7.10 - 7.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.40 - 8.55

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

7.10 / 15,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

7.15 / 185,500

ปรับปรุงเมื่อ: 10 สิงหาคม 2565 (16:35)

Chart Type