ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

10.50 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

-0.10 | -0.94

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

30,737,000

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

10.60 | 10.30

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.20 - 10.60

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.70 - 17.70

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

10.40 / 871,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

10.50 / 421,300

ปรับปรุงเมื่อ: 22 สิงหาคม 2562 (16:36)

Chart Type