ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 23 มิถุนายน 2560 (16:39)

ชื่อย่อหุ้น: TKN สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 22.50 ปริมาณซื้อขาย: 5,309,400
เปลี่ยนแปลง: +0.10 % เปลี่ยนแปลง: +0.45
ช่วงราคาระหว่างวัน: 22.50 - 22.80 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 15.00 - 29.50

Chart Type