ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 28 เมษายน 2560 (15:05)

ชื่อย่อหุ้น: TKN สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 23.60 ปริมาณซื้อขาย: 6,855,600
เปลี่ยนแปลง: -0.20 % เปลี่ยนแปลง: -0.84
ช่วงราคาระหว่างวัน: 23.50 - 24.00 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.85 - 29.50

Chart Type