ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

8.95 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

-0.20 | -2.19

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

12,466,800

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

9.15 | 9.20

ช่วงราคาระหว่างวัน

8.90 - 9.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.70 - 18.00

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

8.95 / 938,400

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

9.00 / 148,700

ปรับปรุงเมื่อ: 14 มิถุนายน 2562 (16:38)

Chart Type