ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

8.90 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+0.10 | +1.14

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

17,586,900

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

8.80 | 8.95

ช่วงราคาระหว่างวัน

8.90 - 9.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

4.56 - 12.70

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

8.90 / 353,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

8.95 / 10,000

ปรับปรุงเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2563 (16:39)

Chart Type