ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

7.20 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

- | -

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

-

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

7.20 | -

ช่วงราคาระหว่างวัน

-

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.90 - 13.00

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

- / -

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

- / -

ปรับปรุงเมื่อ: 23 กรกฎาคม 2564 (16:35)

Chart Type