ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

5.95 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+0.15 | +2.59

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

809,300

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

5.80 | 5.75

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.70 - 5.95

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

4.56 - 12.70

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

5.90 / 8,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

5.95 / 108,400

ปรับปรุงเมื่อ: 08 เมษายน 2563 (10:11)

Chart Type