ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

11.50 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+0.60 | +5.50

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

24,985,600

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

10.90 | 11.10

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.00 - 11.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.70 - 12.70

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11.40 / 488,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

11.50 / 1,523,700

ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธันวาคม 2562 (16:36)

Chart Type