ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

19.00 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+1.00 | +5.56

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

7,349,100

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

18.00 | 18.20

ช่วงราคาระหว่างวัน

18.20 - 19.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

18.00 - 29.50

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

18.90 / 26,400

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

19.00 / 227,000

ปรับปรุงเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2561 (16:39)

Chart Type