ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

10.00 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

-0.20 | -1.96

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

6,022,900

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

10.20 | 10.10

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.00 - 10.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.70 - 20.10

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

10.00 / 1,444,700

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

10.10 / 653,200

ปรับปรุงเมื่อ: 19 เมษายน 2562 (16:37)

Chart Type