ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

10.00 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

- | -

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

-

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

10.00 | -

ช่วงราคาระหว่างวัน

-

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

4.56 - 13.00

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

10.00 / 4,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

9.50 / 12,100

ปรับปรุงเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2564 (09:46)

Chart Type