ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

11.10 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+0.10 | +0.91

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

9,801,900

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

11.00 | 11.00

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.00 - 11.30

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

4.56 - 13.00

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11.00 / 1,190,700

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

11.10 / 756,700

ปรับปรุงเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2563 (16:36)

Chart Type