ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

21.50 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

-0.40 | -1.83

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

4,266,900

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

21.90 | 21.90

ช่วงราคาระหว่างวัน

21.30 - 22.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

18.10 - 29.50

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

21.40 / 306,400

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

21.50 / 66,000

ปรับปรุงเมื่อ: 08 ธันวาคม 2560 (16:35)

Chart Type