ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 19 ตุลาคม 2560 (15:47)

ชื่อย่อหุ้น: TKN สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 24.60 ปริมาณซื้อขาย: 10,196,000
เปลี่ยนแปลง: -0.40 % เปลี่ยนแปลง: -1.60
ช่วงราคาระหว่างวัน: 24.50 - 25.00 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 18.10 - 29.50

Chart Type