ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 24 มีนาคม 2560 (16:35)

ชื่อย่อหุ้น: TKN สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 26.25 ปริมาณซื้อขาย: 4,026,200
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: 26.25 - 26.75 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.50 - 29.50

Chart Type