ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

8.00 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+0.35 | +4.58

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

42,712,600

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

7.65 | 7.75

ช่วงราคาระหว่างวัน

7.70 - 8.15

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.90 - 13.00

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

7.95 / 778,500

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

8.00 / 81,600

ปรับปรุงเมื่อ: 17 มิถุนายน 2564 (16:37)

Chart Type