ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

6.85 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

-0.05 | -0.72

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

720,500

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

6.90 | 6.85

ช่วงราคาระหว่างวัน

6.85 - 6.90

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.45 - 13.00

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

6.85 / 88,500

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

6.90 / 152,200

ปรับปรุงเมื่อ: 21 กันยายน 2564 (10:05)

Chart Type