ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

10.70 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+0.30 | +2.88

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

8,486,300

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

10.40 | 10.50

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.40 - 10.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

7.00 - 12.70

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

10.70 / 139,900

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

10.80 / 790,100

ปรับปรุงเมื่อ: 22 มกราคม 2563 (16:15)

Chart Type