ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

9.95 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+0.05 | +0.51

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

6,719,400

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

9.90 | 9.90

ช่วงราคาระหว่างวัน

9.90 - 10.10

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

9.50 - 23.10

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

9.95 / 96,800

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

10.00 / 294,700

ปรับปรุงเมื่อ: 07 ธันวาคม 2561 (16:37)

Chart Type