เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น: TKN

8.00 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+0.35 | +4.58

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

42,712,600

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

7.65 | 7.75

ช่วงราคาระหว่างวัน

7.70 - 8.15

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.90 - 13.00

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

7.95 / 778,500

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

8.00 / 81,600

ปรับปรุงเมื่อ: 17 มิถุนายน 2564 (16:37)

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %