เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น: TKN

10.50 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

-0.50 | -4.55

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

43,505,300

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

11.00 | 10.80

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.30 - 10.90

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

4.56 - 13.00

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

10.50 / 739,600

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

10.60 / 138,600

ปรับปรุงเมื่อ: 26 มกราคม 2564 (16:37)

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %