เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น: TKN

11.50 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+1.10 | +10.58

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

29,575,300

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

10.40 | 10.50

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.40 - 11.60

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

4.56 - 13.00

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11.50 / 416,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

11.60 / 703,900

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ตุลาคม 2563 (16:40)

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %