เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น: TKN

10.70 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+0.30 | +2.88

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

8,105,800

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

10.40 | 10.50

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.40 - 10.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

7.00 - 12.70

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

10.60 / 658,900

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

10.70 / 74,300

ปรับปรุงเมื่อ: 22 มกราคม 2563 (15:51)

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %