ข่าวสารล่าสุด

 • 12/05/2563
  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
  Read More
 • 12/05/2563
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
  Read More
 • 12/05/2563
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

8.90   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+0.10 | 1.14%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

17,586,900

ปรับปรุงเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2563 (16:39)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
2,120 ล้านบาท, (+3%)

ยอดขายส่งออก
3,147 ล้านบาท, (-7%)

โครงสร้างต้นทุน

ข้อมูลสรุป ไตรมาส 1/2563

ปฏิทินนักลงทุน

Opportunity Day 1Q/2563
15 พ.ค. 2563

13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday

Video

Opportunity Day Q1/2563

งบการเงิน ไตรมาส 1/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2563

รายงานประจำปี 2562