ข่าวสารล่าสุด

 • 20/05/2565
  "เถ้าแก่น้อย" ผนึก "บิทคับ" ปฏิวัติการตลาด แจกการ์ด NFT ในซองสาหร่าย 6 แสนซอง
  Read More
 • 12/05/2565
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
  Read More
 • 12/05/2565
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

7.15   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

- | -%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

315,733

ปรับปรุงเมื่อ: 10 สิงหาคม 2565 (16:35)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
374 ล้านบาท, (39%)

ยอดขายส่งออก
594 ล้านบาท, (61%)

ข้อมูลทางการเงินล่าสุด

ปฏิทินนักลงทุน

16 สิงหาคม 2564
Opportunity Day 2Q/2564

13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday

Video

Opportunity Day Q1/2565

งบการเงิน ไตรมาส 1/2565

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2565

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)