ข่าวสารล่าสุด

 • 28/11/2562
  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
  Read More
 • 20/11/2562
  กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2563
  Read More
 • 12/11/2562
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

11.50   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+0.60 | 5.50%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

24,985,600

ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธันวาคม 2562 (16:36)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
549 ล้านบาท, +0% YOY

ยอดขายส่งออก
719 ล้านบาท, -21% YOY

รายได้จากขายแยกตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสรุป ไตรมาส 3/2562

ปฏิทินนักลงทุน

Opportunity Day 2Q/2562
26 ส.ค. 2562

13.00 - 14.00 hrs. at Meeting Room 603, The Stock Exchange of Thailand

Video

Opportunity Day Q3/2562

งบการเงิน ไตรมาส 3/2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2562

รายงานประจำปี 2561