ข่าวสารล่าสุด

 • 15/08/2562
  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
  Read More
 • 15/08/2562
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
  Read More
 • 15/08/2562
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

10.50   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

-0.10 | -0.94%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

30,737,000

ปรับปรุงเมื่อ: 22 สิงหาคม 2562 (16:36)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
508 ล้านบาท, +12% YOY

ยอดขายส่งออก
753 ล้านบาท, -8% YOY

รายได้จากขายแยกตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสรุป ไตรมาส 1/2562

ปฏิทินนักลงทุน

Opportunity Day 2Q/2562
26 ส.ค. 2562

13.00 - 14.00 hrs. at Meeting Room 603, The Stock Exchange of Thailand

Video

Opportunity Day Q1/2562

งบการเงิน ไตรมาส 2/2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2562

รายงานประจำปี 2561