เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

เลือกปี:

Opportunity Day Q1/2567

Date : 17 พฤษภาคม 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Date : 22 เมษายน 2567

Opportunity Day Q4/2566

Date : 14 มีนาคม 2567

Opportunity Day Q3/2566

Date : 16 พฤศจิกายน 2566

Opportunity Day Q2/2566

Date : 04 กันยายน 2566

Opportunity Day Q1/2566

Date : 17 พฤษภาคม 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

Date : 27 เมษายน 2566

Opportunity Day Q4/2565

Date : 10 มีนาคม 2566

Opportunity Day Q3/2565

Date : 16 พฤศจิกายน 2565

Opportunity Day Q2/2565

Date : 17 สิงหาคม 2565

Opportunity Day Q1/2565

Date : 18 พฤษภาคม 2565

Opportunity Day Q4/2564

Date : 31 ธันวาคม 2564

Opportunity Day Q3/2564

Date : 15 พฤศจิกายน 2564

Opportunity Day Q2/2564

Date : 16 สิงหาคม 2564

Opportunity Day Q1/2564

Date : 17 พฤษภาคม 2564

Opportunity Day Q4/2563

Date : 04 มีนาคม 2564

Opportunity Day Q3/2563

Date : 13 พฤศจิกายน 2563

Opportunity Day Q2/2563

Date : 11 สิงหาคม 2563

Opportunity Day Q1/2563

Date : 15 พฤษภาคม 2563

Opportunity Day Q4/2562

Date : 28 กุมภาพันธ์ 2563

Opportunity Day Q3/2562

Date : 18 พฤศจิกายน 2562

Opportunity Day Q2/2562

Date : 26 สิงหาคม 2562

Opportunity Day Q1/2562

Date : 09 พฤษภาคม 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Date : 25 เมษายน 2562

Opportunity Day Q4/2561

Date : 21 กุมภาพันธ์ 2562

Opportunity Day Q3/2561

Date : 13 พฤศจิกายน 2561

Opportunity Day Q2/2561

Date : 10 สิงหาคม 2561

Opportunity Day Q1/2561

Date : 11 พฤษภาคม 2561

Opportunity Day Q4/2560

Date : 28 กุมภาพันธ์ 2561

Opportunity Day Q3/2560

Date : 14 พฤศจิกายน 2560

Opportunity Day Q2/2560

Date : 28 สิงหาคม 2560

Opportunity Day Q1/2560

Date : 11 พฤษภาคม 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

Date : 26 เมษายน 2560

Opportunity Day Yearly 2559

Date : 28 กุมภาพันธ์ 2560

Opportunity Day Q3/2559

Date : 14 พฤศจิกายน 2559

Opportunity Day Q2/2559

Date : 11 สิงหาคม 2559

Opportunity Day Q1/2559

Date : 13 พฤษภาคม 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

Date : 19 เมษายน 2559

Opportunity Day Yearly 2558

Date : 25 กุมภาพันธ์ 2559