ข่าวสารล่าสุด

 • 01/12/2566
  กำหนดวันหยุดทำการประจำปี 2567
  Read More
 • 01/12/2566
  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
  Read More
 • 10/11/2566
  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2566 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

9.10   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

-0.20 | -2.15%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

5,733,035

ปรับปรุงเมื่อ: 08 ธันวาคม 2566 (16:09)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
493 ล้านบาท, (34%)

ยอดขายส่งออก
943 ล้านบาท, (66%)

ข้อมูลทางการเงินล่าสุด

ปฏิทินนักลงทุน

04 กันยายน 2566
Opportunity Day 2Q/2566

13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday

Video

Opportunity Day Q3/2566

งบการเงิน ไตรมาส 3/2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2566

รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)