ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

9.15 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

-0.15 | -1.61

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

5,089,734

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

9.30 | 9.30

ช่วงราคาระหว่างวัน

9.10 - 9.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

8.65 - 14.40

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

9.15 / 208,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

9.20 / 241,500

ปรับปรุงเมื่อ: 08 ธันวาคม 2566 (15:21)

Chart Type