ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

10.00 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

- | -

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,946,915

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

10.00 | 9.90

ช่วงราคาระหว่างวัน

9.90 - 10.10

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

8.80 - 14.40

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

10.00 / 55,300

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

10.10 / 171,300

ปรับปรุงเมื่อ: 15 กรกฎาคม 2567 (16:35)

Chart Type