ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

10.30 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

- | -

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

-

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

10.30 | -

ช่วงราคาระหว่างวัน

-

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

8.65 - 14.40

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

- / -

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

- / -

ปรับปรุงเมื่อ: 11 เมษายน 2567 (16:39)

Chart Type