โครงสร้างบริษัท

บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งสิ้น 4 บริษัท ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25661. บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จํากัด (“TKNRF”)


เลขทะเบียนบริษัท: 0125552015842
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 16/220-226 ถ. บอนด์สตรีท ต.บางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0 2960 1477
โทรสาร: 0 2960 1486
ทุนจดทะเบียน: 35,000,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว: 35,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 100

บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไซส์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม ดำเนินธุรกิจร้านจำหน่ายสินค้าของที่ละลึกประเภทของฝาก โดยมีกลุ่มเป้าเหมายเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และดำเนินธุรกิจร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurant (QSR) โดยมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสาขาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

ธุรกิจ ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564
1. ธุรกิจร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ 1 - -
2. ธุรกิจร้านข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่น “ฮิโนยะ” 4 5 6
3. ธุรกิจร้านอาหารทานเล่น Bomber Dog      
   ร้านของบริษัท 8 27 23
   ร้านแฟรนไชส์ 7 20 10
4. ร้านอาหาร “71 Mookata” 1 - -


TKNRF ธุรกิจในกลุ่มร้านค้า

ในปี 2566 หลังจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 คลี่คลาย ทางบริษัทฯได้เร่งหาพื้นที่เพื่อกลับมาเปิดร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์อีกครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว โดยเริ่มเปิดสาขาแรกที่ Asiatique ในเดือนมีนาคม โดยเล็งเห็นว่า Asiatique มีศักยภาพในการ เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวแห่งแรกๆ ของกรุงเทพฯ และเพื่อเป็นการโปรโมทร้านให้เป็นที่รู้จัก ร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ และผลิตภัณฑ์เถ้าแก่น้อย ได้ร่วมมือจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น การ Live โดย Influencer และดารา ที่ร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ และ on air ผ่านช่องทางต่างๆ ในประเทศ และกระจายไปที่ประเทศจีนด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้บริษัทฯยังได้เริ่มสร้าง Model ในการขยายธุรกิจของร้านเถ้าแน้อยแลนด์รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และใช้งบการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็น Model ในการขายสินค้าพร้อมช่วยตกแต่งชั้นวาง เข้าไปในร้านขายสินค้าที่จับกลุ่มนักท่องเที่ยว ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น ร้านขายของฝาก ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้มีกิจกรรมการออกบูธชั่วคราวในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นการขายสินค้าและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำในกลุ่มนักท่องเที่ยวเช่นกันร้านเก้าแก่น้อยแสน


TKNRF ธุรกิจในกลุ่มร้านอาหาร

ในปี 2566 ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในตลาดอาหารที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจปิ้งย่าง ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับ แบรนด์ที่มีศักยภาพเพื่อต่อยอดธุรกิจในรูปแบบของ Franchisee เพื่อเพิ่ม Portfolio ในธุรกิจร้านอาหารให้กับบริษัทโดยการเปิดร้านหมูกระทะ ภายใต้ชื่อแบรนด์ “71 หมูกะทะ” และทำการจัด Portfolio และ Structure ของบริษัทฯ ใหม่ เพื่อให้การบริหารจัดการและบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

71 Mookata เป็นร้านหมูกระทะชื่อดังอยู่ย่านสุคนธสวัสดิ์ ที่มีชื่อติดอันดับ Top Range ของการจัดอันดับหมูกระทะ โดยเป็นร้านหมูกระทะ Premium ในราคาที่เข้าถึงได้ ขายแบบ A La Cart มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีน้ำจิ้มซีฟู้ดไข่ดิบเป็น Signature ทางบริษัทฯได้ร่วมมือกับร้าน 71 หมูกะทะ ในรูปแบบของการเป็น Master Franchise ในการขยายสาขา และต่อยอดธุรกิจ โดยเปิดสาขาแรกที่บรรทัดทอง (จุฬาฯซอย 16) และทำกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ร้านเป็นที่รู้จัก อยู่ในใจของผู้บริโภค และเป็นตัวเลือกแรกๆ ที่นึกถึงเมื่อมาย่านบรรทัดทอง


ร้านข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่น “ฮิโนยะ” (Hinoya Curry) เป็นร้านอาหารในรูปแบบแฟรนไซส์ข้าวแกงกะหรี่จากประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Kanda Curry Grand Prix ปี 2013 จากการประกวดแข่งขันแกงกะหรี่ของประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการเปิดสาขาใหม่ที่ถนนบรรทัดทอง (ตรงข้าม Stadium One) โดยเน้น Concept และการตกแต่งร้านให้เหมือนไปนั่งทานอยู่ที่ญี่ปุ่นเพื่อให้ลูกค้าได้รับบรรยากาศของความเป็นข้าวแกงกะหรี่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นอย่างแท้จริง และได้ออกสินค้าใหม่ เป็น Set เมนูพิเศษที่มีแค่สาขาบรรทัดทองเท่านั้น เพื่อเป็นการดึงลูกค้า และสร้าง set เมนูที่เหมาะสมกับกลุ่มคนในพื้นที่นั้นๆ71 Mookataร้านข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่น “ฮิโนยะ” (Hinoya Curry)ร้านอาหารทานเล่น Bomber Dog “Korean Street Food” เป็นร้านแฟรนไซส์ประเภท Food Kiosk ที่บริษัทฯ พัฒนาแบรนด์ขึ้นมา โดยมีแนวคิดจากร้านอาหาร Street Food ที่จำหน่ายอาหารสไตล์เกาหลีที่อร่อยและสามารถเข้าถึงได้ง่าย จำหน่ายฮอทดอกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แป้งสูตรพิเศษ ราดด้วยผงโรย และซอสสูตรต่างๆ รวมไปถึงสินค้าทอดประเภทต่างๆ ในสไตล์สตรีทฟู้ดแบบเกาหลีที่มีรสชาติอร่อยและมีความหลากหลาย โดยได้เพิ่มสาขาที่เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น ได้แก่ สาขา Stadium One บรรทัดทอง / สาขา True Digital Park / สาขา จามจุรี สแควร์ เป็นต้นร้านอาหารทานเล่น Bomber Dog “Korean Street Food”2. บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (“NCP”)


เลขทะเบียนบริษัท: 0125549009489
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 16/220-226 ถ. บอนด์สตรีท ต.บางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0 2960 1999
โทรสาร: 0 2960 1501
ทุนจดทะเบียน: 1,000,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว: 1,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 100

บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงปรุงรสให้แก่กลุ่มบริษัทฯ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่าย รวมถึงสินค้าอื่นๆ โดยเป็นสูตรเฉพาะที่ถูกคิดค้นขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพ การผลิตตั้งแต่ต้นทาง และพัฒนารสชาติใหม่ได้หลากหลาย และรวดเร็ว
3. บริษัท เถ้าแก่น้อย แคร์ จำกัด (TKNC”) *


เลขทะเบียนบริษัท: 0125551000787
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 16/220-226 ถ. บอนด์สตรีท ต.บางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0 2960 1999
โทรสาร: 0 2960 1501
ทุนจดทะเบียน: 5,000,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว: 5,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 100

บริษัท เถ้าแก่น้อย แคร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าซื้อมาขายไป โดยมุ่งเน้นสินค้ากลุ่มเพื่อสุขภาพ
4. Taokaenoi USA Inc. (“TKNUS”)


ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 18173 Pioneer Blvd. STE R, Artesia, CA 90701
ทุนจดทะเบียน: 4,070,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
ทุนที่ออกและชำระแล้ว: 4,070,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 91.21

Taokaenoi USA Inc. ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายจาก บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง เพื่อจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนนาดา โดยมีการดำเนินงานและกิจกรรมการตลาดภายใต้แบรนด์ “Taokaenoi” และ “Nora”