ความเป็นมา

- จัดตั้งบริษัทฯ ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
- เปิดโรงงานและสำนักงาน ที่ท่าอิฐและหมู่บ้านณีรวัลย์

เริ่มจำหน่ายไปยังต่างประเทศ
ผ่านผู้ส่งออกภายในประเทศ (Thai Exporter)

- ย้ายโรงงานผลิตจากท่าอิฐ มายังบางบัวทอง
- เริ่มแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศแห่งแรกที่สิงคโปร์

- เปิดโรงงานผลิตแห่งที่ 2 ที่นพวงศ์
- มีรายได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท เป็นปีแรก

- เปิดตัวผลิตภัณฑ์สาหร่ายย่าง “Super Crisp”
- จัดตั้งบ.ย่อย TKNRF โดย TKN ถือหุ้นทั้งจำนวน

- มีการนำประวัติไปทำภาพยนตร์ “วัยรุ่นพันล้าน”
- เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “Want More”
- ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

- ปิดโรงงานบางบัวทองและย้ายสายการผลิตทั้งหมดมาที่โรงงานนพวงศ์
- แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นสินค้าข้าวโพดอบกรอบ

- เริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่โรจนะ
- จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ “TKN”