ผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีผลิตภัณฑ์แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์/ธุรกิจ เป็น 4 ประเภท คือ

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่าย (Seaweed Product) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯแบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่


1.1 สาหร่ายทอด (Crispy Seaweed)
เป็นการแปรรูปสาหร่ายโดยการทอดผ่านน้ำมัน และโรยผงปรุงสูตรเฉพาะของบริษัทฯ ตัดแบ่งบรรจุซอง ชื่อทางการค้า ได้แก่ Taokaenoi, Taokaenoi Big Sheet, Konomi, Nora

1.2 สาหร่ายย่าง (Grilled Seaweed)
เป็นการแปรรูปสาหร่ายโดยการนำสาหร่ายมาชุบน้ำซอสสูตรพิเศษของบริษัทฯ ย่างด้วยเตาย่างเฉพาะ และบรรจุซอง หรือขึ้นรูปก่อนบรรจุซอง ชื่อทางการค้า ได้แก่ Taokaenoi BigRoll, Taokaenoi BigBag

1.3 สาหร่ายอบ (Roasted Seaweed)
เป็นการแปรรูปสาหร่ายโดยการอบผ่านความร้อน โรยผงปรุง และบรรจุซอง ชื่อทางการค้า ได้แก่ Taokaenoi, Nora

1.4 สาหร่ายเทมปุระ (Tempura Seaweed)
เป็นการแปรรูปสาหร่ายโดยการนำสาหร่ายมาชุบแป้ง และทอดจนกรอบเหลือง และโรยผงปรุงรส ชื่อทางการค้า ได้แก่ Taokaenoi Tempura, Taokaenoi Hi-Tempura, Taokaenoi Salted Egg

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สาหร่าย (Non-Seaweed) เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าบริโภคประเภทอื่นๆ ได้แก่


2.1 ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Supplement
เวย์โปรตีน My Whey
อาหารเสริม Back up
ธัญพืชอัดแท่ง My Whey Power Bar

2.2 ผลิตภัณฑ์ขนมขึ้นรูป (Extrude) และขนมอื่นๆ
ขนมข้าวโพดอบกรอบโคบุก
ขนมข้าวโพดอบกรอบ Corn war
มันฝรั่งอบกรอบห่อสาหร่าย Z-Roll Farm
ขนมขบเคี้ยวจากปลา TinTen

2.3 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
เช่น นมพาสเจอร์ไรซ์รสชานม “Just Drink”

3. กลุ่มธุรกิจของบริษัทในเครือ (TKNRF) ประกอบไปด้วยธุรกิจร้านค้า และธุรกิจร้านอาหาร ได้แก่


3.1 ร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์
เป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว และสินค้าที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว

3.2 ร้านข้าวราดแกงกะหรี่ญี่ปุ่น “ฮิโนยะ”
เป็นร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurant ที่บริษัทฯ ได้ซื้อสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจแฟรนไซส์จากประเทศญี่ปุ่น

3.3 ร้าน Bomber Dog
เป็นร้านแฟรนไซส์ประเภท Food Kiosk ที่บริษัทพัฒนา จำหน่ายขนมฮอทดอกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แป้งสูตรพิเศษ ราดด้วยผงโรย และซอสสูตรต่างๆ

เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจให้สอดรับกับการเติบโต บริษัทฯ จึงได้จัดประเภทขนมขบเคี้ยวรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามคุณสมบัติ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า และมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Non-Seaweed ให้มากขึ้นโดยแบ่งเป็น

  1. กลุ่ม Plant Base Snack เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร / ขนมขบเคี้ยวที่ทำจากพืช
  2. กลุ่ม Protein Snack เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร / ขนมขบเคี้ยวประเภทที่มีโปรตีนสูง
  3. กลุ่ม Premium Snack เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร / ขนม ที่สามารถเพิ่มมูลค่ากับสินค้าได้ มีราคาสูง
  4. กลุ่ม Supplement เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอื่นๆ