เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น: TKN

10.00 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

- | -

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,946,915

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

10.00 | 9.90

ช่วงราคาระหว่างวัน

9.90 - 10.10

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

8.80 - 14.40

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

10.00 / 55,300

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

10.10 / 171,300

ปรับปรุงเมื่อ: 15 กรกฎาคม 2567 (16:35)

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %