ข่าวสารล่าสุด

 • 18/03/2567
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซด์บริษัท
  Read More
 • 23/02/2567
  การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผล
  Read More
 • 23/02/2567
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

10.30   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

- | -%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

-

ปรับปรุงเมื่อ: 11 เมษายน 2567 (16:39)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขาย
ในประเทศ
1,949

ล้านบาท, (37%)

ยอดขาย
ส่งออก
3,374

ล้านบาท, (63%)

ไทย 1,949 ล้านบาท
จีน 1,343 ล้านบาท
ประเทศอื่น 2,031 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

ข้อมูลทางการเงินล่าสุด

ปฏิทินนักลงทุน

14 มีนาคม 2566
Opportunity Day 4Q/2566

11:15 - 12:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday

Video

Opportunity Day Q4/2566

งบการเงิน รายปี 2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566

รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)