ข่าวสารล่าสุด

 • 23/02/2567
  การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผล
  Read More
 • 23/02/2567
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
  Read More
 • 23/02/2567
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

10.40   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

-0.90 | -7.96%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

32,908,974

ปรับปรุงเมื่อ: 05 มีนาคม 2567 (16:37)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขายในประเทศ
493 ล้านบาท, (34%)

ยอดขายส่งออก
943 ล้านบาท, (66%)

ข้อมูลทางการเงินล่าสุด

ปฏิทินนักลงทุน

14 มีนาคม 2566
Opportunity Day 4Q/2566

11:15 - 12:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday

Video

Opportunity Day Q3/2566

งบการเงิน รายปี 2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566

รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)