ข่าวสารล่าสุด

 • 10/05/2567
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
  Read More
 • 10/05/2567
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
  Read More
 • 10/05/2567
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
  Read More

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

10.00   THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

- | -%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,946,915

ปรับปรุงเมื่อ: 15 กรกฎาคม 2567 (16:35)

Chart Type

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขายแยกตามประเทศ

ยอดขาย
ในประเทศ
485

ล้านบาท, (35%)

ยอดขาย
ส่งออก
882

ล้านบาท, (65%)

ไทย 485 ล้านบาท
จีน 284 ล้านบาท
ประเทศอื่น 598 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

ข้อมูลทางการเงินล่าสุด

ปฏิทินนักลงทุน

14 มีนาคม 2566
Opportunity Day 4Q/2566

11:15 - 12:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday

Video

Opportunity Day Q1/2567

งบการเงิน ไตรมาส 1/2567

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2567

รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)